Tisy

Tisy

Tisy (Taxus)

PROZKOUMAT

Taxus baccata,´Compacta´, ´Fastigiata Robusta´, ´Stricta Viridis´, ´Fastigiata Aurea´,´ David´; Taxus x media´Hicksii´, ´Hilli´, ´Brownii´, ´Thayerae´, ´Anthony Wayne´