HISTORIE

Stoletá historie žehušických školek

S námi Vás krása neomrzí! Pěstujeme ji pro Vás již 100 let a rozhodně v tom hodláme pokračovat.

ZPÁTKY V ČASE

2024

Naše zahradní školky Konifery s.r.o. mají za sebou sto let inovací, lásky k přírodě a vášně pro zahradničení. Je to významný milník, který si zaslouží oslavu! Připojte se k nám, abychom společně oslavili stoletou tradici, která nás spojuje s minulostí a inspiruje do budoucnosti.

2023

V tomto roce pan Ing. Ivoj Růžička školky prodává novým majitelům, kteří mají jedinou vizi a tou je vrátit okrasným školkám v Žehušicích jejich původní slávu. V celém objektu probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která nabídne zákazníkům zázemí moderního zahradního centra s širokým sortimentem rostlin, zahradnických potřeb a dekorací. Součástí prodejny se stává také nová kavárna KONIFERY.

2006

K zásadnímu obratu dochází v roce, kdy se vlastníkem školek stává Ing. Ivoj Růžička, CSc. (vnuk p. Václava Stomeho), čímž se završuje jeho letité úsilí o zachování tradice školkařské výroby v Žehušicích. Podnik se přejmenovává na Konifery s.r.o. a velmi podstatně se proměňuje. Ukončuje se činnost projekčního a realizačního oddělení a firma se zaměřuje čistě na pěstování a prodej rostlin.

1989

Po revoluci se objevilo několik plánů na další směřování tehdy ještě stále státního podniku. Od možné proměny části školek na golfové hřiště až po založení společného podniku se silným zahraničním investorem. Tomu však zabránilo v roce 1990 vznesení restitučních nároků potomky původního vlastníka. Restituční řízení se ale protáhlo až na neuvěřitelných 5 let a provoz školek se za tu dobu téměř úplně zastavil. Do roku 1999 firma funguje pod názvem Viridis s.r.o. a v létech 1999 – 2006 pak jako IB Real školky s.r.o.

Ing. František Machala

Za svůj kontinuální a systematický rozvoj vděčí podnik své největší osobnosti – Ing. Františku Machalovi, který vedl školky téměř 47 let. Vynikající odborník, který s podporou p. Václava Stomeho nejprve absolvoval praxi v zahraničí a po návratu pak takto získaných zkušeností a kontaktů využil k vybudování moderního zahradnického provozu. Zaměřil se rovněž na shromažďování širokého sortimentu konifer, dřevitých pivoněk, šeříků, růží a trvalek. Zdejší matečnice se tak staly proslulými.

1975

V podniku bylo obnoveno oddělení projekce, které se stalo gestorem zeleně pro Středočeský kraj. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dosáhly školky své největší výměry – 130 ha. Část této rozlohy činila i vrbová proutnice – pruty sloužily k výrobě expedičních košů, které se v té době používaly k zasílání rostlin dráhou. Současný ředitel Ing. František Machala odchází do důchodu a novým ředitelem se stává Ing. Jan Procházka. Ten je však po roce, co by nestraník, z funkce odvolán. Na místo ředitele je pak dosazen Ing. Josef Krčil, který vedl podnik až do roku 1988. V tomto roce byly zavedeny ve státních podnicích volby ředitelů a zaměstnanci si zvolili do vedení zpátky Ing. Procházku.

1960

V šedesátých letech byla velkoryse postavena expediční hala (balírna), nové skleníky, administrativní budova a ubytovna pro zaměstnance. Podnik disponoval i vlastní truhlářskou a zámečnickou dílnou s malou kovárnou. Došlo k přejmenování na Krajskou organizaci pro rozvoj veřejné zeleně ve Středočeském kraji.

1948

Dochází k znárodnění okrasných školek. Na počátku padesátých let vzniká v Žehušicích zahradnické učiliště a podnik se stává jeho účelovým školním statkem sloužícím k praktické výuce.

1939–1945

V okrasných školkách je v důsledku války nařízeno pěstovat především zeleninu a smetánku lékařskou. Ta se z nařízení okupantů pokusně pěstovala na velkých plochách k získávání kaučuku z kořenů pro válečný průmysl. Mnoho okrasných jehličnanů bylo tehdy proto přesázeno do přilehlé obory. V poválečných létech pak sloužily jako matečnice pro odběr roubů a řízků.

1928

Školky pravidelně vydávají ilustrovaný nabídkový katalog a otevírají odbytovou filiálku v Praze. V závodě je zřízeno oddělení zahradní architektury, které se do roku 1938 mohlo pochlubit více jak 1000 projekty soukromých zahrad i veřejné zeleně. K podpoře prodeje byla v zámecké jízdárně každoročně pořádána velkolepá výstava dřevitých pivoněk těšící se mimořádnému zájmu veřejnosti. Dobové prameny uvádějí, že denně přijíždělo na výstavu až 300 automobilů, což při tehdejší motorizaci bylo něco nevídaného.

1924

Žehušické panství kupuje ředitel Agrární banky p. Václav Stome a zakládá okrasné školky KONIFERY Žehušice.

17. století

Vznik tzv. zásobní zahrady společně s výstavbou žehušického zámku a přilehlého parku hrabětem Thunem.